Session Theme & Line up

1.[GAME × ILLUSTRATION] TEAM LAB × KATSUKI TANAKA 
2.[FASHION × PHOTOGRAPHY] FUGAHUM × KAZUNALI TAJIMA
4.[MOVIE × INTERACTIVE] KOICHIRO TSUJIKAWA × NAOKI ITO (PARTY)
5.[INTERFACE × ANIMATION] YUGO NAKAMURA (THA) × YOSHIYUKI TOMINO
You may also like

Back to Top